Ventilatieverslaggeving

Wanneer is een ventilatieverslaggeving verplicht?

Ventilatie

Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen.

Dit is van toepassing op nieuwbouw en energetische renovaties.

Wat doet vecoba consulting bv voor u?

  • Het ventilatievoorontwerp (VVO):
    Dit is een plan waarop alle ventilatiecomponenten zijn aangeduid. Als bouwheer krijgt u zo een overzicht van de ventilatie-installatie die de architect voorziet voor uw woning.

  • De ventilatieontwerpspecificaties (VOS):
    De ventilatieontwerpspecificaties leggen alle prestatie-eisen van de ventilatie-installatie vast, zoals beschreven in de STS P 73-1. De ventilatie-installateur kan zijn prijsofferte op basis van deze ventilatieontwerpspecificaties opmaken.

  • Het ventilatieprestatieverslag (VPV):
    Bij de oplevering van de ventilatie-installatie krijgt u een ventilatieprestatieverslag, opgesteld door een erkend verslaggever. Vergelijk dit verslag met de ventilatieontwerpspecificaties (VOS) om te controleren of de ventilatie installatie voldoet aan de eisen. Dit verslag heeft de EPB-verslaggever nodig om uw EPB-aangifte op te maken.

Kwaliteitskader van de Vlaamse overheid ter controle van uw dossier

Deze instantie heft administratieve verplichte bijdragen voor uw volledige ventilatieverslaggeving. Deze bijdragen zijn inbegrepen in de dienstprestatie prijs.

Meer weten over de kostprijs ?

Liever een offerte via mail? Neem dan contact op via info@vecoba.be