Veiligheidscoördinatie

Waarom moet je een veiligheidscoördinator aanstellen?

In de bouwsector gebeuren jaarlijks tientallen dodelijke ongevallen die te wijten zijn aan de interactie tussen aannemers die tegelijk of aaneensluitend aan de slag zijn op werven. Om hieraan te verhelpen werd vanaf 2001 de aanstelling van een veiligheidscoördinator bij een bouwproject verplicht.

Zodra de werken worden uitgevoerd door meer dan 1 aannemer (gelijktijdig of achtereenvolgend), geldt automatisch de coördinatieverplichting ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. En dit zowel bij bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen.
Veiligheidscoördinatie
Indien je bouwproject kleiner is dan 500m² en je bent een privépersoon, dan staat je architect of jijzelf in voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator.
Is je bouwproject groter dan 500m² of is je zaak (bvba, nv, …) de bouwheer, dan sta je zelf in voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator. De aanstelling gebeurt zowel voor de ontwerp- als voor de uitvoeringsfase met een afzonderlijk contract.

Welke taken heeft VECOBA Consulting BV?

  1. Tijdens de ontwerpfase van het bouwwerk adviseren we de architect/opdrachtgever om in het ontwerp de nodige veiligheidsmaatregelen op te nemen opdat de verwezenlijking van het bouwwerk op een veilige manier kan gebeuren evenals latere onderhoudswerken.
  2. Op basis hiervan stellen we een veiligheids-en gezondheidsplan op, inclusief advies m.b.t. het ontwerp. Het VGP bevat alle te nemen preventiemaatregelen tijdens de bouwwerken. Daarnaast maken we een eerste versie op van het postinterventiedossier en openen we een coördinatiedagboek.
  3. Tijdens de verwezenlijkingsfase zorgen we dat alle betrokken partijen zich aan het veiligheids- en gezondheidsplan houden d.m.v. veiligheidsbezoeken, veiligheidsvergaderingen en verslagen.
  4. Bij het einde der werken dragen we het postinterventiedossier (PID) over aan de opdrachtgever. Het PID bevat technische en administratieve inlichtingen over je bouwwerk. De notaris zal er naar vragen bij de verkoop of schenking van het gebouw. Zonder het PID kan de verkoop wettelijk niet doorgaan.

Meer weten over de kostprijs?

Liever een offerte via mail? Neem dan contact op via info@vecoba.be