Keuring prive-riolering

Wat is een keuring van prive-riolering?

Sinds 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Deze verplichting van keuring van private riolering wordt opgelegd via het Algemeen Waterverkoopreglement. Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant.
Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met ‘privéwaterafvoer’ wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

WELKE TAKEN HEEFT VECOBA CONSULTING BV?

Tijdens de keuring controleren we het volgende:
  • of het afvalwater (correct) aangesloten is
    • op de openbare riolering (als de openbare weg een openbare riolering heeft)
    • in bepaalde gevallen, op een septische put of een individuele zuiveringsinstallatie
  • of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein

WANNEER MOET ER EEN KEURING WORDEN UITGEVOERD?

U moet uw privériolering laten keuren in de volgende gevallen:
  • vóór de eerste ingebruikname
  • bij belangrijke wijzigingen aan de privériolering die de werking van het openbare rioleringsnetwerk kunnen bedreigen
  • na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder
  • bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat, met de verplichting om af te koppelen op uw privédomein.
keuring privé-riolering
Liever een offerte via mail? Neem dan contact op via info@vecoba.be