EPB-VERSLAGGEVING

Wat is EPB?

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’.

Wanneer is EPB verplicht?

Elk nieuwbouwproject of elke vergunnings- of melding plichtige verbouwing waarbij de tussenkomst van een architect vereist is, moet sinds 2006 voldoen aan de EPB-normen. Afhankelijk van de bestemming en de aanvraagdatum van de bouwvergunning van het gebouw en de aard van de werkzaamheden moet aan bepaalde eisen worden voldaan.
Meer info over EPB-plichtig en de eisen per jaar vindt u op: energiesparen.be
epb

Welke taken heeft VECOBA Consulting BV?

 1. Bespreking van het bouwplan, installaties en eisen.
 2. Het opmaken van het EPB-voorontwerp met de besproken gegevens.
 3. Bespreking van het EPB-voorontwerp en de resultaten hiervan.
 4. Eventuele aanpassing op de voorafberekening.
 5. Het indienen van de startverklaring (7dagen voor aanvang van de werken)
 6. De EPB-aangifte Op het einde van de werken verzamelen we alle gegevens
  • Gebruikte materialen
  • Installaties (zonnepanelen, warmtepomp, zonneboiler, …)
  • U-waarde
  • Ramen en deuren
  Op basis van deze gegevens doen we de definitieve berekening voor het E- en S-peil

Kostprijs EPB

De kostprijs is afhankelijk van:
 • Aard van de werken
 • Omvang van de werken
 • Bestemming
Liever een offerte via mail? Neem dan contact op via info@vecoba.be

Gelieve volgende gegevens te vermelden :

 • Datum bouwaanvraag
 • Adresgegevens bouwlocatie
 • Bouwplan